سحر صفاری - آموزشگاه موسیقی

دف,موسیقی ایرانی,موسیقی سنتی,استاد دف خانم,اموزشگاه موسیقی,ارف,موسیقی کودک,کاخون ,پرکاشن,درام,سازهای کوبه ای,تنبک

استاد موسیقی دف.بهترین اموزشگاه در غرب تهران.بهترین استاد دف