کلارینت - آموزشگاه موسیقی

کلارینت,قره نی

کلارینت یا قره نی یکی از انعطاف پذیرترین سازهای مدرن میباشد.