دف - آموزشگاه موسیقی

دف

دف از سازهای کوبه ای ست که در ساخت آن از چوب، پوست و فلز استفاده می شود.