پویا محمودی - آموزشگاه موسیقی

نوازده گیتار, گیتار الکتریک,آکوستیک,نوازندگی گیتار

نوازنده گیتار در گروه پازل بند...