گفت‌وگوی «موسیقی ما» با بهروز غریب‌پور درباره اپرای خیام - آموزشگاه موسیقی

موسیقی ما - آن زمان که «بهروز غریب‌پور» اپرای «رستم و سهراب» را روی صحنه برد، ادعاهای عجیبی مطرح کرد؛ از همان زمان گفت که ایران باید صاحب اپرای ملی شود. این مسأله را بارها در گفت‌وگوهایش توضیح داد که «تعزیه» به عنوان یکی از قدیمی‌ترین گونه‌های موسیقی در ایران، خود اپرا است و باید به شکلی عمومی‌تر از آن بهره گرفت.

موسیقی ما - آن زمان که «بهروز غریب‌پور» اپرای «رستم و سهراب» را روی صحنه برد، ادعاهای عجیبی مطرح کرد؛ از همان زمان گفت که ایران باید صاحب اپرای ملی شود. این مسأله را بارها در گفت‌وگوهایش توضیح داد که «تعزیه» به عنوان یکی از قدیمی‌ترین گونه‌های موسیقی در ایران، خود اپرا است و باید به شکلی عمومی‌تر از آن بهره گرفت.